Friend

sådan

Gode råd til at starte et crowdfunding projekt

Crowdfunding er en form for fællesfinansiering til opstarten af et produkt eller en service. Iværksætteren kan benytte sig af crowdfunding i opstartsfasen, hvor han mangler kapital for at kunne føre idéen ud i livet. Iværksætteren præsenterer sin idé på en crowdfunding platform (der er adskillige forskellige platforme til det formål), og derefter kan potentielle investorer se projektet an og vurdere, om de ønsker at investere idéen. Det er valgfrit, hvor meget de ønsker at investere. Det er derfor ikke nødvendigt at have en stor investor, men en idé kan sagtens klare sig på at have mange små. Når et crowdfunding projekt starter op, skal det selvfølgelig først og fremmest bunde i en god idé, der vil være et marked for.

Projektets fremstilling

Det er meget vigtigt, at iværksætteren sørger for at lave en rigtig god projektbeskrivelse, som fanger potentielle investorers interesse. Projektbeskrivelsen skal man selv stå for, og det er vigtigt, at den er meget gennemtænkt og præcis. Samtidig skal projektbeskrivelsen ikke være alt for kompleks, hvis man ønsker at ramme en forholdsvis bred gruppe af potentielle investorer.

Derudover er det en god idé at producere en video, hvori man præsenterer projektet og overbeviser investorer om, hvorfor de skal vælge netop dit projekt. Her kan det også være en god idé at præsentere dig selv og de øvrige folk bag projektet. Det kan bidrage til en højere grad af empati og troværdighed hos investorerne.

Incitamenter

En anden ting du skal beslutte dig for, når du opsætter et crowdfunding projekt, er dine incitamenter. incitamenter er det, du tilbyder folk, til gengæld for at de investerer penge i dit projekt. Medmindre det selvfølgelig drejer sig om ren velgørenhed. Som incitament kan du tilbyde ejerskab af aktier i produktet eller evt. en eller flere af produkterne. Nogle investorer er slet ikke interesseret i et incitament, og de ønsker blot at støtte projekter, som kunne være spændende at følge, eller som de blot anser som positive tiltag for verden generelt. Ikke desto mindre vil mange investorer gerne have noget tilbage, når de nu hjælper, så derfor bør man tilbyde et incitament.

Til sidst skal du lægge dig fast på hvor stort et beløb, du ønsker at generere gennem crowdfundingen. Altså hvor meget du behøver for at realisere dit projekt. Derudover skal du fastsætte en startdato og en slutdato for projektet. Derefter skal den valgte platform godkende dit projekt, og så starter processen.

Præsenter projektet for din ’crowd’

Når alt det ovennævnte er på plads, er der blot tilbage at vente på investorer og eventuelt gøre ens egen ’crowd’ opmærksom på projektet. Udtrykket ’crowd’ dækker over personerne i ens netværk. Ligesom med så mange andre aspekter af arbejdslivet, er det altafgørende, hvem man kender, og hvor stort ens netværk er. Jo større ens netværk er, jo mere sandsynligt er det, at nogen af dem kan lokkes til at investere i projektet. Derudover er det også en mulighed, at de deler idéen/projektet med nogen i deres netværk. På den måde spredes idéen, og det bliver mere og mere sandsynligt, at man kan generere noget kapital til din idé.

Denne profil gør meget ud af at fortælle om crowdfunding, hvorfor jeg vælger at gøre opmærksom på denne.

Efter slutdatoen vil det vise sig, om projektet er finansieret eller ej. Her sætter crowdfunding platformen pengene ind på ens konto, efter de har fratrukket deres provision. Derefter er det blot at gå i gang og holde alle sine shareholders opdaterede på den måde, man selv finder mest nyttig.

Hvad mener du?